5000 برگ - توصیه شده 100 تا 1000 برگ

مشاهده همه 4 نتیجه