دارای چهار پیچ مخصوص برای بستن آسان و مستقیم روی سقف رک‌های دیتاشین

نمایش یک نتیجه