ظرفیت 8000 رکورد با قابلیت افزایش تا 16000رکورد

نمایش یک نتیجه