10BASE-T : UTP CAT 3/4/5/5e-100 m max. , EIA/TIA-586 100-ohm STP-100 m max

نمایش یک نتیجه