دارای غلاف دوگانه از جنس داخلی PVC و خارجی UV PVC

نمایش یک نتیجه